Sharing My Insights Publicly

As a purpose-driven software engineer, I actively seek opportunities to share ideas and knowledge. Whether through blogging, public speaking, or collaborating on platforms like GitHub, I contribute to our collective wisdom, driving innovation and empowering others.

Conferences

Meetups

Implementácia Carbon Aware UI na webe

Tatry IT community, December 2022

Pomocou live dema som predstavil výstup a víziu najinovatívnejšieho projektu z Carbon Hack 22 s názvom Sustainable UI, pomocou ktorého je možné z UI postavenom na knižnici React spraviť UI, ktoré sa vie prispôsobovať aktuálnym podmienkam v lokálnej elektrickej sieti návštevníka webu.