I’ve shared my ideas publicly for a few times.

As purpose-driven software engineer as I am, I like taking advantage of any relevant opportunity that comes in my way regarding sharing ideas and knowledge.

Conferences

Meetups

Implementácia Carbon Aware UI na webe

Tatry IT community, December 2022

Pomocou live dema som predstavil výstup a víziu najinovatívnejšieho projektu z Carbon Hack 22 s názvom Sustainable UI, pomocou ktorého je možné z UI postavenom na knižnici React spraviť UI, ktoré sa vie prispôsobovať aktuálnym podmienkam v lokálnej elektrickej sieti návštevníka webu.